دمونتاژ و مجزا کردن دستگاه

یکی از مراحل مهم در اورهال نمودن ماشین آلات دمونتاژ کردن دستگاه تا جزئی ترین بخش است. تنها متخصصینی قادر به اورهال ماشین آلات صنعتی هستند که خود سازنده و طراح آن ها نیز باشند.

تشخیص خرابی و تمیزکاری

بعد از باز شدن تمامی قطعات ماشین، عیب یابی و تشخیص صحیح یکی از کلیدی ترین مراحل می باشد. تکنسیسن های کن لکس در این مرحله ایرادات قطعات را تشخیص و آن ها را تعویض یا تعمیر می کنند. تمیزکاری یکی از کارهایی است که در این بخش بر روی دستگاه صورت می گیرد. اورهال کردن ماشین آلات عملی دقیق بوده و تمیزکاری می تواند فرآیندی زمان بر و حساس باشد. هر دو بخش عیب یابی و تمیزکاری نمی تواند توسط کارگران ساده صورت پذیرد.

تعمیر، تعویض قطعات

بعد ازاینکه قطعات دستگاه از نظر ابعاد و سنجش میزان کارایی مورد بازرسی قرار گرفتند و عملیات شستشو نیز بر روی آن ها صورت گرفت 3 تصمیم برای آن ها در نظر گرفته خواهد شد. یا قطعات قابلیت دوباره استفاده شدن را دارند و یا اینکه باید با قطعات جدید جایگزین شوند.

مونتاژ دستگاه و تست مجدد

در نهایت تمامی اجزا و قطعاتی که از یکدیگر دمونتاژ شده اند بار دیگر بر روی هم اسمبل شده و دستگاه به صورت کامل به حالت اولیه خود باز می گردد. بعد از جاگذاری دستگاه تست مجدد از آن به عمل آمده و عملکرد دستگاه اورهال شده مورد ارزیابی قرار می گیرد.